RC Pågarna - Modellflyg för ungdom som pensionär
Hem
Lim
Spektrum info - Mottagare
Spektrum mottagare
I vissa mottagare kan man uppdatera mjukvaran med hjälp av en dator och specialkabel (från spektrum).
Ny mjukvara löser oftast kända problem men ibland får man även nya funktioner.
Mottagare där mjukvaran går att uppdatera
AR410
AR636, AR6600T, AR6610T
AR8010T
Mottagare där mjukvaran inte går att uppdatera
AR400
AR610, AR6310


Spektrum Original vs LemonRx vs Orange (DSMX kompatibla)
Hur jag upplever det.
Spektrum original
Allmänt
 • Vi har denna som reference och ser var de andra erbjuder.
Stabilisering
 • Många inställningsmöjligheter, lite för invecklat, inget för nybörjare att ställa in själv.
 • Kräver dator eller smartphone/surfplatta och Spektrum kabel eller Spektrum Bluetooth adapter för att stätta upp in funktionerna i mottagare. Gör det svårare på fältet.
  När det är inställt används en kanal för mode eller flightmode. En kanal för panic. Nyare sändare kan justera vissa parametrar (verkar gå över med telemetridata).
Telemetri
RemonRX
Allmänt
 • Mycket lägre pris, specielt om man vill ha stabilisering.
 • Lite kortare räckvidd.
 • Hade önskat högre kvalite på radioöverföringen. Det blir en del störningar inom räckvidden som påverkar fartkontroller och servon negativt. Extra satellite mottagare gjorde ingen skillnad.
  Känner till fler som upplevt radio problem, men hittar inte mycket på nätet. Verkar vara relaterat till nyare sändare dvs EU modellerna. Köpte tre olika LemonRX varianter (vanlig, stabilizer, stabilzer plus) alla visade samma problem. Använder dessa nu i inomhusmaskiner och har inte upplevt några problem.
 • Har inte hittat något sätt att uppgradera mjukvaran och därmed fixa problem.
Stabilisering
 • Enklare i funktion mot Spektrum.
 • Enklare att ställa in.
  Mottagern har tre gain-potentiometer, en för vardera axel (höjd, sida, skev). En digital-kanal används för välja mode (Stabilisering av, Stabilisering på, Begränsa max lutning (finns på bara på plus varianterna)). Samma kanal används för att nollställa/kalibrerar vad som är plant/rakt i luften. Flippar switchen fram och tillbaka snabbt ett par gånger. En extra analog kanal för master gain om man vill justera under en flygning (Kan vrida upp om man bara flyger långsamt). På fältet räcken en skruvmejsen för att justera.
Telemetri
 • Har inte provat någon LemonRX mottagare med telemetri.
Orange
Allmänt
 • Har ej använt någon.
...