RC Pågarna - Modellflyg för ungdom som pensionär
Hem
Lim
Servo - PWM/Pulse (Styrsignalen)
Allmänt
Ett servo styrs med pulser, där längden på en puls bestämmer vinkeln på servot. Pulserna skickas hela tiden och varje gång justerar servot sin position om det behövs. Standarden är att pulserna skickas varje ~20ms och längden på pulsen är i området 1000-2000us.

Nyare radioanläggningar kan skicka pulser oftare för snabbare och jämnare response. De kan också skicka kortar och längre pulser som då utökar rörelsen på servot. Det betyder dock inte att ditt servor klarar detta, kan till och med gå sönder.

Spektrum: Håller man sig inom +-125% och binder med 22ms så skall alla servon fungera.
Servo pulser - Spektrum

Enligt Spektrums egen dokumentation beräknas PWM signalen till servot i mottagaren från det digital värdet från sändaren på sätt.
Vid 2048 upplösning (DSMX 22 & 11ms samt DSM2 11ms). Puls = Digital*0,583 + 903us (Digital skala 0 = -150%, 2048 +150%)
Vid 1024 upplösning (DSM2 22ms). Puls = Digital*1,166 + 903us (Digital skala 0 = -150%, 1024 +150%)

Tabellen nedan visar några vanliga värden...
Sändare
Procent
Pulslängd
Avrundat
Digitalt 2048
DSM2 11ms
DSMX 22ms
DSMX 11ms
Digitalt 1024
DSM2 22ms


Procent
Mer exakt
Pulslängd
Enligt formel
+150% 2100us 2047 Finns ej 149.85% 2096,401us
2100us 2046 1023 149.71% 2095,818us
2000us 1878 939 125.10% 1997,874us
+125% 2000us 1877 Finns ej 124.95% 1997,291us
2000us 1876 938 124.80% 1996,708us
1900us 1708 854 100.20% 1898,764us
+100% 1900us 1707 Finns ej 100.05% 1898,181us
1900us 1706 853 99.90% 1897,598us
0% 1500us 1024 512 0.00% 1499,992us
1100us 342 171 -99.90% 1102,386us
-100% 1100us 341 Finns ej -100.05% 1101,803us
1100us 340 170 -100.20% 1101,220us
1000us 172 86 -124.80% 1003,276us
-125% 1000us 171 Finns ej -124.95% 1002,693us
1000us 170 85 -125.10% 1002,110us
-150% 900us 0 0 -150.00% 903us

...