RC Pågarna - Modellflyg för ungdom som pensionär
Hem
Lim
Checklista vid flygning. (El-flyg med LIPO batteri)
Hemma - Förberedelse inför varje flygtillfälle
1. Kontrollera att batterierna är Ok i sändaren, info finns i displayen på sändaren.
Byt eller ladda batteri beroende på typ av batteri. Ladda ej vanliga batterier.
2. Ladda LiPO batterierna till modellen.
2.1 Anslut både laddkabel och balanskabel till laddaren.
Om det är banankontakter koppla rätt, rött till rött (plus), svart till svart. Anslut alltid laddkabel i laddaren före batteriet för att undvika kortslutning med banankontakterna. Använd inte parallell board eller serie board vid laddaren som nybörjare.
2.2 Välj batterityp LiPO
2.3 Välj laddnings typ Balance charge (inte Charge, inte Fast Charge)
2.4 Välj rätt laddström (Ström mäts i Ampere - Enhet A)
Batteri märkt 400mAh välj 0.4 Ampere. Batteri märkt 520mAh välj 0.5 Ampere. atteri märkt 2000mAh välj 2 Ampere
2.5 Välj rätt antal celler (Här väljs egentligen laddspänning - Enhet V)
Batteri med 3 sladdar i balanskabeln har 2 celler. Batteri med 4 sladdar i balanskabeln har 3 celler. Det är en sladd mer än antalet celler
2.6 Lägg batterierna i en säkerhetspåse.
2.7 Starta laddningen.
2.8 Ändra i laddaren så man ser spänningen i varje cell.
2.9 Kontrollerar att spänningen är ungefär samma på alla cellerna. Om inte kontrollera så att balanskabeln verkligen sitter i.
2.10 När laddningen är klar är det 4.2V i varje cell. Laddaren stannar när det är klart. Ett fullladdat batteri måste användas inom ett dygn.
3. Inspektera att det inte finns några skador på planet. Om så, laga innan du lämnar hemmet.
4. Skall du flyga utomhus kontrollerar att märkningen på planet är korrekt och läsbart. (Namn och telefonnummer).
5. Packa in sakerna försiktigt i bilen. Akta så att du inte slår modellen mot kanter, dörrkarmar mm. Ett slag på ett roder kan förstöra ett servo.
På flygplatsen - Innan flygturen
1. Ta fram sändare.
Sätt gasreglaget på längst nivå (vänster spak längst ned).
Finns motor arm/throttle cut sätt den till motor avstängd.
Starta sändaren (startas före flygplanet).
Välj rätt modell.
Om dual rate finns programmerat, välj den du vill flyga med.
Om stabilisering/gyro/lutningsbegräsning/safe finns, välj den du vill flyga/starta med.
2. Nollställ nedräkningstimern i sändare så du vet hur länge batteriet använts.
3. Sätt i ett fullladdat batteri i flygplanet.
Kontrollera att batteriet ser helt ut och det inte svält upp (skall då inte användas).
Montera batteriet på samma ställe varje gång så att tyngdpunkten stämmer på planet.
Sätt i kontakten och om det finns en strömbrytare slå på den.
Lyssna på pipet i motorn att det är rätt enligt manualen till motorkontrollen.
4. Kontrollera att roder rör sig på rätt håll, stå bakom planet.
Skevroder - Höger spak höger - Höger skevroder på vinge går uppåt.
Höjdroder - Höger spak nedåt - Höjdroder går uppåt.
Sidoroder - Vänster spak höger - Sidroder går till höger.
5. Kontrollera så att roder rör sig jämnt.
Rör spakarna långsamt och titta att ronder följer spakrörelsen jämnt.
Manövrera ett roder i taget och prova båda hållen.
Se så att roder står i rakt (inget utslag) när du släppt spakarna.
6. Kontrollera motor och propeller.
Se så att propellern sitter fast ordentligt.
För inomhus med prop guard, kontrollera att O-ring/gummiband är hel.
Se till att planet inte kan rulla iväg (förankrat på något sätt).
Ge lite gas och lyssnar att det låter rätt och inte vibrerar.
Prova kortvarigt lite mer gas och att motorkontroller inte begränsar.
Dra ned gas till noll igen.
7. Kontrollera räckvidden mellan sändare och flygplan.
Se sändarmanual hur man gör.
På flygplatsen - Flyg
1. Följ instruktioner/regler där du flyger.
2. Fråga, ta hjälp av någon i klubben.
3. När nedräkningstimerna i sändaren är noll - Landa (batterier är snart slut).
Om motorn känns svag skall du också landa för då är batteriet slut och fartkontrollerna blockerar.
Om du flyger ute med en inomhusmodell tänk på att flygtiden blir kortare ute för man flyger snabbare och det är lite blåst. (8:00 minuter inne blir kanske 6:30 minuter ute)
På flygplatsen - Efter flygturen
1. Stäng av flygplanet och ta ut batterier från modellen.
2. Om du skall flyga igen.
Sätt i ett nytt batteri.
Nollställ nedräkningstimern i sändaren.
3. Om det var sista flygningen.
Stäng av sändaren.
4. Kontrollera att batteriet inte har svält upp (Skall då inte använda mer).
Hemma - Efterarbete
1. Kontrollera spänningen i batterierna och justera nedräkningstimern om behov finns.
Varje cell bör ligga mellan 3.6-3.8 V, då vet man att flygtiden är lagom.
Ingen cell får gå under 3.4V för då tar de skada, minska tiden på timern.
Om spänningen är över 3.8V öka tiden på timern.
2. Återställ LiPO batterier så de kan förvaras till nästa flygning.
2.1. Anslut både laddkabel och balanskabel till laddaren.
2.2. Välj batterityp LiPO
2.3. Välj laddningstyp Storage charge inget annat.
2.4 Följ samma instruktion som när du laddade batterierna fullt.
2.5 När det är klart har varje cell 3.75-3.85V i sig.
3. Förvara batterierna på ett bra och brandsäkert sätt.
4. Kontrollera att allt är helt på planet.
Laga om behov så att det är klart inför nästa flytning.
5. Förvara planet rakt och stabilt så att det inte blir skevt.
Ett inomhusplan - En krok på väggen högt upp, ett snöre från kroken till en kolfiberstav/tandpetare som sitter på undersidan av planet vid landningsställ så står planet fint på väggen.
...