RC Pågarna - Modellflyg för ungdom som pensionär
Hem
Lim
LIPO - Quiz - Friskt kopplat, hälften brunnet!
Seriekoppling
S1) Om man seriekopplar två identiska batterier på vardera 3S 2200mAh 25C vad har man då byggt för ett batteri ?
Svar
6S 2200mAh 25C
Denna koppling är ok då båda batterierna är identiska (Samma märken, lika gamla, lika mycket använda, samma hälsa, mm).

Kontrollera först att batterierna är lika laddade, annars blir det obalans mellan cellerna under användning och blir då skadade.

Motivering
Batterier kopplas i serie så spänningarna (volt eller celler) skall läggas ihop. 3S+3S = 6S
Strömmen från ett batteri måste gå genom det andra för att nå belasningen, max strömuttag har då inte ökats och är fortfarande 25*2200mA. Batteriet kommer tömmas på samma tid som innan med samma ström, dvs samma kapacitet 2200mAh och då 25C.

Man har dubbelt så mycket energi (Två batterier).
Man kan ta ut dubbla effekten (P=U*I, U är dubblad från 3S till 6S, I är samma maxström 25*2200mA, så P dubblerad).
Den totala resistancen i batteripacken är dubbelt så hög.
S2) Om man seriekopplar två batterier 3S 2200mAh 25C och 2S 2200mAh 25C vad har man då byggt för ett batteri ?
S3) Om man seriekopplar två batterier 3S 2200mAh 25C och 3S 1100mAh 25C vad har man då byggt för ett batteri ?
Parallelkoppling
P1) Om man parallellkopplar två identiska batterier på vardera 3S 2200mAh 25C vad har man då byggt för ett batteri ?
Svar
3S 4400mAh 25C
Denna koppling är ok då båda batterierna är identiska (Samma märken, lika gamla, lika mycket använda, samma hälsa, mm).

Kontrollera först att batterierna är lika laddade, annars blir det kraftig strömrusning mellan batterierna och (kan) börja brinna.
Exempel: Antag att ett batteri har 4.2V/cell och den andre 4.1V/cell och båda en inre resistansen på 10mOhm/cell. Strömmen mellan batterierna när de parallellkopplas blir initialt I=U/R=(3*4.2-3*4.1)/(6*0.01)=5A. Dvs man laddar det ena batteret med över 2C från det andra batteriet.

Motivering
...

Man har dubbelt så mycket energi (Två batterier).
Man kan ta ut dubbla effekten (P=U*I, U samma som innan 3S, I är dubblerad, ny maxström 25*4400mA, så P dubblerad).
Den totala resistancen i batteripacken är hälften så stor.
P2) Om man parallellkopplar två batterier 3S 2200mAh 25C och 2S 2200mAh 25C vad har man då byggt för ett batteri ?
Svar
Det gör man inte. Batterierna kommer börja brinna, kablar smälta mm.

Motivering
Det är inte samma spänning (volt) så strömmen kommer rusa från 3S batteriet till 2S batteriet.
Exempel: Antag att båda batteriena är fulladdade och varje cell har en inre resistans på 10mOhm. Strömmen från 3S till 2S blir I=U/R=(3*4.2-3*4.2)/(5*0.01)=84A. Dvs man laddar 2S batteret med över 38C fast det redan är fullladdat.
P3) Om man parallellkopplar två batterier 3S 2200mAh 25C och 3S 1100mAh 25C vad har man då byggt för ett batteri ?
...