RC Pågarna - Modellflyg för ungdom som pensionär
Hem
Lim
Bygg - Lim
Lim Egenskaper Lämpligt för
UHU Por Kontaktlim. Seg fog. Gulnar av solljus.
Kan spädas med upp till 1/3 kemisk ren bensin för att få den lättflytande, tex när man limmar in kolfiberstavar i slitsar på EPP modeller.
EPP, cellplast
UHU Hart Alternativ till vitlim när man vill har kottare torktid.
Kan spädas med aceton, lämligt när man bygger lätta modeller runt grammet.
Balsa
Smältlim
...